YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF thông báo về việc nghỉ giao dịch vào kỳ 02/09/2016

Căn cứ Công văn số 2648/UBCK-PTTT ngày 28/05/2015 của UBCKNN về lịch nghỉ giao dịch năm 2016, và Điều lệ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”), Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt xin trân trọng thông báo về việc Quỹ VCAMBF nghỉ giao dịch vào kỳ Thứ Sáu, ngày 02/09/2016. Kỳ giao dịch thay thế được thực hiện vào Thứ Sáu ngày 09/09/2016.