YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF thông báo họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2016

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt xin thông báo Quý Nhà Đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư năm thường niên năm tài chính 2016 với chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14:00 ngày Thứ Hai, 27/03/2017


2. Địa điểm: Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM


3. Điều kiện tham dự: 

- Tất cả các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 10/03/2017.

4. Nội dung:              

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2016;

- Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2017;

- Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam;

- Những vấn đề khác.

5. Tài liệu họp: Quý Nhà đầu tư vui lòng tìm tại đường dẫn:

http://www.vietcapital.com.vn/nha-dau-tu-va-thanh-vien/nha-dau-tu/quy-vcambf-1?folderid=108