YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF-Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm tài chính 2017

VCAMBF – Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”) xin công bố việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 như sau:  
 • Thời gian: 14:00 ngày Thứ Tư, 18/04/2018; 
 • Địa điểm: Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM; 
 • Điều kiện tham dự: Tất cả các Nhà Đầu tư sở hữu Chứng chỉ Quỹ theo danh sách được chốt vào ngày 11/04/2018; 
 • Nội dung cuộc họp: 
  • Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2017; 
  • Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2018; 
  • Thảo luận và thông qua một số điểm bổ sung, sửa đổi của Điều lệ Quỹ Báo cáo giám sát của Ngân hàng Giám sát Standard Chartered Việt Nam; 
  • Những vấn đề khác. 

Quý Nhà Đầu tư vui lòng tham khảo thêm các tài liệu dự họp đính kèm. 

Thư mời họp 

Giấy Ủy Quyền 

Nội dung cuôc họp