YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAMBF – CBTT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (“VCAMBF”) công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau: 
•             Công ty kiểm toán cũ: Công ty TNHH PwC Việt Nam
•             Công ty kiểm toán mới: Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Trân trọng cám ơn!