YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

VCAM-Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2017

Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của VCAM sẽ được tổ chức vào hồi 14:00 ngày thứ Hai 20/04/2018 tại Văn phòng Công ty: Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM. Kính mời các Quý cổ đông xem Thư mời và mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm để biết thêm chi tiết:

 

Thư mời họp 

Giấy Ủy Quyền