YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt hoàn tất việc giải thể Quỹ


Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt xin thông báo tới Quý Thành Viên về việc đã hoàn tất thanh lý, phân phối và giải thể Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt. Công Ty Quản Lý Quỹ đã thực hiện nghĩa vụ báo cáo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước kết quả giải thể Quỹ vào ngày 14/03/206. Các thông tin liên quan tới việc giải thể Quỹ được đăng tải trong mục Nhà đầu tư và thành viên/Quỹ VCHF/Thông tin giải thể Quỹ VCHF. 

Chúng tôi xin cảm ơn Quý Thành Viên đã đồng hành cùng Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Y Tế Bản Việt trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục được sát cánh cùng Quý Thành Viên trong các dự án sắp tới.