YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

Tin tức

VCF họp Đại hội Nhà đầu tư lần thứ 1 vào ngày 25/1/2007 tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 25/1/2007 tại Tp. Hồ Chí Minh, Quỹ Bản Việt (VCF) đã triệu tập Đại hội Nhà đầu tư lần thứ 1. Đại hội đã thông báo chính thức ...Xem tiếp

VCF tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư lần thứ 2 tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 10/5/2008

Quỹ Bản Việt (VCF) đã tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư lần thứ 2 tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 10/5/2008. ...Xem tiếp

Quỹ VCHF tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ 1 tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 26/11/2007

Ngày 26/11/2007, Quỹ Y tế Bản Việt (VCHF) tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất tại Tp. Hồ Chí Minh. ...Xem tiếp

Chủ tịch HDQT Công ty CP Quản lý Quỹ Bản Việt tham dự Đại hội Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu tại Hà Nội – 5 – 7/6/2008

Cô Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HDQT Công ty CP Quản lý Quỹ Bản Việt, là một trong những đại diện doanh nhân nữ trẻ Việt Nam ...Xem tiếp

VCHF tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư lần thứ 2 tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 15/5/2008

Quỹ Y tế Bản Việt (VCHF) tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư lần 2 tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 15/5/2008. ...Xem tiếp