YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

Quỹ Y Tế Bản Việt (VCHF)

Quỹ Y tế Bản Việt (VCHF) là một quỹ nội địa dạng thành viên được lập vào đầu năm 2008 với quy mô ban đầu khoảng 500 tỷ VND. Quỹ tập trung đầu tư vào bốn lĩnh vực của ngành y tế là dược phẩm, bệnh viện/phòng khám kỹ thuật cao, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng.

Quy mô Quỹ
500 tỉ đồng (tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2008)
Chiến lược
đầu tư

70% quy mô Quỹ sẽ được đầu tư vào các dự án trung và dài hạn, 30% còn lạ sẽ đầu tư vào các dự án ngắn hạn
Lĩnh vực
đầu tư

Các công ty dược phẩm
Bệnh viện
Các phòng khám kỹ thuật cao
Các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng
Các công ty sản xuất thiết bị y tế
Tiêu chuẩn
đầu tư

Đầu tư vào lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe có nhiều tiềm năng và mang tính xã hội cao
Quy mô
đầu tư

Không đầu tư nhiều hơn 15% Giá trị tài sản của Quỹ vào một doanh nghiệp
Công ty
kiểm toán

PwC
NH giám sát
HSBC
Giám Đốc Quỹ
Ông Phạm Gia Tuấn