YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

Ban đại diện quỹ

BS Phan Thanh Hải - Chủ Tịch Ban Đại Diện
BS Phan Thanh Hải tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa tại ĐH Y Khoa Sài Gòn năm 1974, nội trú. BV Bình Dân, ECFMG, tu nghiệp tại Pháp-Đức, chuyên khoa về Ung Bứu – chẩn đoán hình ảnh.

Ông là người sáng lập và điều hành Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Medic từ năm 1990, phát triển hệ thống Medic trên toàn quốc (Hà Nội – Huế - Đà Nẵng – Cần Thơ – Đồng Tháp – Kiên Giang), Lào & Campuchia. Ông hiện là Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Bình An (Kiên Giang) đầu tư bệnh viện Bình An (Kiên Giang), bệnh viện Domedic (Đồng Tháp). Hiện tại Medic đầu tư BV Medic tại khu Y Tế Kỹ Thuật Cao Bình Tân để trở thành bệnh viện đào tạo sau đại học liên kết với Đại học Y Khoa nước ngoài.

Medic luôn tiếp cận kỹ thuật mới trong Y học để thực hiện cho người bệnh Việt Nam với chi phí chấp nhận được.

Ông Võ Văn Châu – Thành Viên Ban Đại Diện

Ông Võ Văn Châu hiên là thành viên Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng Kiên Long đồng thời là Trưởng ban Kiểm Soát Công ty CP Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp Cử nhân Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh năm 1978.


Cô Đặng Tố Loan – Thành Viên Ban Đại Diện
Cô Đặng Tố Loan hiện là Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Cô tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh Tế của Đại Học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2003 đồng thời là Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng của Học Viện Ngân Hàng năm 1994.

(Lý lịch trích ngang)