YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

Quỹ Giáo Dục


Quỹ đầu tư giáo dục tập trung vào các hoạt động đầu tư PE trong lĩnhvực giáo dục. Chúng tôi tìm kiếm và đầu tư vào các tổ chức giáo dục tư nhân với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm và tận tâm, có triết lý rõ ràng để tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vốn.

Chúng tôi đặt trọng tâm cao vào các doanh nghiệp và các tổ chức mà có giao dịch liên quan đến nhóm K-12. Lý do chính cho việc tập trung này là đi cùng với cơ cấu tuổi trong biểu đồ tuổi của Việt Nam. Hoạt động đầu tư gần đây nhất của chúng tôi là trở thành nhà đầu tư chiến lược của Hệ thống trường quốc tế Canada