YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF)


Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF) là một quỹ mở được thành lập vào năm 2014 với mục tiêu đầu tư là tạo ra một giải pháp đầu tư linh hoạt, an toàn, với mức lợi nhuận ổn định  là một giải pháp đầu tư hiệu quả để đón đầu chu kỳ tăng trưởng. Quỹ tập trung vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, có vốn hóa lớn, và các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương hoặc trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết.


Giấy phép
11/GCN-UBCK
Hình thức của Quỹ
Quỹ mở
Vốn điều lệ khi thành lập
54,3 tỷ 
Mệnh giá CCQ
10.000 (mười ngàn) đồng
Số tiền đăng ký mua tối thiểu
10.000.000 (mười triệu) đồng
Số dư tối thiểu duy trì tài khoản 100 (một trăm) Chứng chỉ Quỹ
Lịch phát hành/mua lại CCQ Hai (02)  tuần một lần
Ngân hàng giám sát Ngân hàng TNHH MTV Standard Charterred Việt Nam
Công ty kiểm toán Công ty Kiểm toán PwC