YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

Quỹ Bản Việt (VCF)

Quỹ Bản Việt (VCF) được lập vào đầu năm 2007, là một quỹ thành viên đóng, dạng quỹ cơ hội với quy mô ban đầu khoảng 50 triệu USD. Với mục tiêu hàng đầu là đem lại mức lợi nhuận cao với độ rủi ro hợp lý cho nhà đầu tư, VCF đầu tư một cách có chọn lọc vào các doanh nghiệp hàng đầu với bộ máy quản lý tốt, có nền tảng vững chắc và tăng trưởng bền vững, có mức giá hợp lý. Điểm đặc thù của VCF so với các quỹ khác là chúng tôi luôn tìm ra những giải pháp có lợi cho tất cả các bên thông qua việc củng cố quan hệ và tạo dựng giá trị cho tất cả các đối tác kinh doanh.

Quy mô Quỹ
800 tỉ đồng
Chiến lược
đầu tư

90% quy mô Quỹ sẽ được đầu tư vào các dự án trung và dài hạn, 10% còn lại sẽ đầu tư vào các hạn mục đầu tư ngắn hạn
Lĩnh vực
đầu tư

Các lĩnh vực trọng yếu và chiến lược, có tiềm năng và tốc độ tăng trưởng nhanh tại Việt Nam
(không đầu tư trực tiếp vào bất động sản và hạ tầng)
Tiêu chuẩn
đầu tư

Đầu tư vào những doanh nghiệp hàng đầu, có đội ngũ lãnh đạo tốt với mức giá cạnh tranh,
Quy mô
đầu tư

Không đầu tư nhiều hơn 15% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào một doanh nghiệp, và không quá 30% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào các công ty trong cùng một tập đoàn hoặc một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau
Công ty
kiểm toán

PwC
NH giám sát
HSBC
Giám Đốc Quỹ
Ông Nguyễn Khánh Linh