YOUR CAPITAL CAPITALIZED

YOUR CAPITAL CAPITALIZED

Global Competence, Local Knowledge

Global Competence, Local Knowledge

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

CAPITALIZE ON EXPERIENCE

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT TEAMWORK

Tổng quan

Thành lập vào năm 2006, khi đời sống kinh tế - xã hội đất nước thay đổi từng ngày, với nhịp độ hội nhập ngày càng cao vào nền kinh tế toàn cầu, Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (tên giao dịch Viet Capital Asset Management, tên viết tắt VCAM) luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình đi tới thành công.

Với đội ngũ nhân lực bản địa có trình độ đẳng cấp quốc tế, cùng ước vọng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt phấn đấu trở thành một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam.
...Xem tiếp

Quỹ đầu tư

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF)

Quỹ Đầu tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF) là một quỹ mở được thành lập vào năm 2014 với mục tiêu đầu tư là tạo ra một giải pháp đầu tư linh hoạt, an toàn, với mức lợi nhuận ổn định là một giải pháp đầu tư hiệu quả để đón đầu chu kỳ tăng trưởng. Quỹ tập trung vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, có vốn hóa lớn, và các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương hoặc trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết. ...Xem tiếp

Quỹ Y Tế Bản Việt (VCHF)

Quỹ Y tế Bản Việt (VCHF) là một quỹ nội địa dạng thành viên được lập vào đầu năm 2008 với quy mô ban đầu khoảng 500 tỷ VND. Quỹ tập trung đầu tư vào bốn lĩnh vực của ngành y tế là dược phẩm, bệnh viện/phòng khám kỹ thuật cao, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng... ...Xem tiếp